Betrek de eindgebruiker

Wil je valideren wat een innovatie oplevert voordat je investeert? De eindgebruiker heeft de antwoorden die jij zoekt! Met hun input weet je zeker dat je de juiste problemen aansnijdt en deze naar bevrediging oplost.

Innovatie kan spannend zijn omdat je, hoe cool je nieuwe feature ook klinkt, niet zeker weet wat het oplevert. Budget en resources vrij krijgen zonder een heldere inschatting van het resultaat, voelt onverantwoord. Om deze uitdaging op te lossen, is het essentieel de eindgebruiker te betrekken in jouw innovatieproces. 

Voordat je gebruikers interviewt voor hun feedback, is het belangrijk eerst zelf in de huid van jouw eindgebruiker te kruipen. Dit kun je doen door de belangrijkste persona’s voor jouw product of dienst in kaart te brengen of bijvoorbeeld door een user journey analyse uit te voeren. Dit geeft je inzicht over waar je voor de klant het meeste waarde kunt toevoegen.

Door de user journey vervolgens ook meetbaar te maken, kun je deze toegevoegde waarde uitdrukken in concrete KPI’s. Denk bijvoorbeeld aan ‘churn’, ‘customer lifetime value’ of ‘klanttevredenheid’. Zo kun je het beoogde resultaat onderbouwen met concrete data. Dit helpt enorm bij het vrijmaken van budget en resources.

Neem bijvoorbeeld financieel dienstverlener Finnerz. Zij hadden binnen vijf jaar een ijzersterk online boekhoudplatform ontwikkeld en zaten op een goudmijn aan data. Er lagen wel honderd ideeën op de plank om deze data te gebruiken om processen voor de eindgebruiker te automatiseren en te versnellen. Door tijdens het uitwerken van deze innovaties een panel van vijf eindgebruikers te betrekken, wisten zij vooraf welke nieuwe feature het meeste effect zou hebben op hun klanttevredenheid. Dit gaf Finnerz het vertrouwen om over te gaan tot actie en de best ontvangen innovatie naar de praktijk te brengen.

Lees hier het hele verhaal hoe Finnerz innovaties succesvol naar de praktijk bracht.

Download Finnerz case study

    Misschien ook interessant

    Selecteer je academy taal